SDDE-686

Một người đàn ông có thể dừng thời gian thực sự tồn tại! Chúc mừng năm mới! Một “khoảng lặng thời gian” đáng lo ngại nổ ra trong bữa tiệc đếm ngược cuối năm. Vào cuối năm 2022, SOD đã phỏng vấn chặt chẽ Tokitome Matsumoto, người đàn ông có thể dừng thời gian đó. Hướng đến các cặp đôi đang có tâm trạng cuối năm và những phụ nữ tán tỉnh nhau, năm nay cũng vậy, bạn có thể dừng thời gian và làm bất cứ điều gì bạn muốn!. SDDE-686 A Man Who Can Stop Time Exists! -Cuckolding All The Happy Couples At The End Of The Year And Giving Them A Vaginal Cum Shot-